Grupo de Fraternidade Espírita "Irmã Clotildes"Kio estas inter ni kaj la Kristo?


"Kio estas inter ni kaj vi, Jesuo Nazaretano?
¢u vi venis, por pereigi nin? mi scias, kiu
vi estas: la Sanktulo de Dio."- (MARKO, 1:24)

        Grava eraro estas supozi, ke la Dia Majstro metis finon al sia agado sur la Kalvario.
        Jesuo daûre vojiras ¢ien tra la mondo; lia ela¢eta Evangelio iom post iom konkeras la terenon de la homaj koroj.
        Tiu fakto devas esti memorigata, ¢ar ankaû la malicaj spiritoj ¢iutage klopodas por forpusi la Sinjoron.
        La evangeliisto raportas pri perversaj estajoj, kiuj posedis la korpon de la personoj. Sed tiuj inferaj intelektoj ¢iam ankoraû superregas vastajn organizojn en la modo.              
        Ce la agado politika, starigita por
        Acredite: sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas a resolver.
        Diz a você que precisa identificar-se  com a vida e descobrir-se para fazer o melhor, entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor.
 

André Luiz

Mensagem extraída do livro "Respostas da Vida" 
Francisco C.Xavier


VOLTAR
 


[ Atividades do G.F.E.I.C. | Biografia da "Irmã Clotildes" | Creche "Irmã Celina" ]
[ Sobre a Doutrina Espírita | Textos e Mensagens Espíritas ]
[ Links Interessantes | Download
HOME-PAGE DO GRUPO DE FRATERNIDADE ESPÍRITA "IRMÃ CLOTILDES"